Nominerade

De nominerade är…

På Örebrogalan delas fjorton priser ut till människor, företag och organisationer som har lyckats extra bra inom näringsliv, kultur, idrott och andra områden i samhället.

Flera av priserna har en offentlig nomineringsprocess där allmänheten ger förslag på kandidater. Varje pris har sin egen jury som utser finalister och vinnare.

Årets Näringslivspris

Prisvärd:
prisvard-orebrokomun

Örebro kommun vill genom detta pris uppmärksamma och hedra initiativkraft, genomförandeförmåga och en positiv marknadsanpassning av produkter eller tjänster i ett privat företag med en etablerad verksamhet i Örebro.

Bedömningsgrunder för Näringslivspriset

• Företaget skall ha en stabil ekonomi och uppvisa en långsiktigt hållbar utveckling.
• Priset skall kunna utgöra ett värdefullt inslag i företagets utveckling.
• Verksamheten får gärna vara utvecklande och unik.
• Företagsledaren får gärna vara en förebild i sitt ledarskap.
• Företaget tar ett samhällsansvar.

De nominerade

PersonalpoolenPersonalpoolen
Ett företag med en stark värdegrund som månar om sina anställda och kunder. Där ledorden personlig, professionell och pålitlig genomsyrar verksamheten och där rätt person på rätt plats verkligen ger orden dess rätta innebörd.

KontractKontract
Ett IT-företag som med en helhetslösning från analys till genomförande uppvisar en stark tillväxt och där kunderna finns både nationellt och globalt. Att man redan vunnit andra priser visar på företagets styrka.

Centrala Gummi ABCentrala Gummi
Ett genuint Örebroföretag med anor från 30-talet där snabb service och god lagerhållning är två av ledorden för framgång och som med sin förmåga att anpassa sig räknar med att finnas kvar länge på marknaden.

Årets Exportföretag

Prisvärd:
prisvard-export

Örebrogalan ska lyfta fram positiva förebilder som presterat särskilt bra inom sitt område. Därför vill Handelskammaren Mälardalen, Länsförsäkringar Bergslagen och PwC tillsammans uppmärksamma årets exportföretag.

Utmärkelsen delas ut till ett företag som

• haft en positiv utveckling av export/utlandsförsäljning under minst 3 år.
• exporterat produkter eller tjänster som producerats i Sverige.
• exporterat produkter/tjänster på flera marknader, alternativt haft exceptionell framgång till ett flertal kunder på en marknad.
• har en solid ekonomi med kontinuerligt positivt rörelseresultat.

De Nominerade

ZinkgruvanZinkgruvan
Gruvbrytning har bedrivits i Zinkgruvan sedan 1857. Under 2015 bröts och anrikades mer zinkmalm än någonsin tidigare trots att gruvan blir djupare och mer utspridd. Investeringar i att förenkla malmflödet och stabilare pastaproduktion samt utbildning i ledarskap har påverkat produktionsutfallet positivt. Zinkgruvan producerar och exporter 3 olika typer av mineralkoncentrat, där zink är huvudmetallen. Exporten har ökat de senaste tre åren och ligger nu på närmare 94%. Kunderna är smältverk i framför allt Europa.

CambrexCambrex
Cambrex, som har anor från Alfred Nobel har utvecklats mycket positivt de senaste åren och slagit försäljningsrekord, mycket tack vare en utökad produktportfölj med flera större projekt. Produktionen består framför allt av aktiva läkemedelssubstanser och intermediat. Kunderna är innovativa läkemedelsföretag. Exporten uppgår till 94%, varav Europa är den största marknaden. Den goda utvecklingen har också medfört en ökad personalstyrka.

Suzuki GarphyttanSuzuki Garphyttan
Suzuki arbetar med ständiga förbättringar av processer och produktionskapacitet vid sin tillverkningsenhet i Garphyttan. Nära samarbete med råvaruleverantörerna och kunderna är en viktig del i detta framgångsrika arbete. Företaget har under de senaste tre åren haft en tydlig och stark utveckling med ökad omsättning och resultat. Exporten har stigit till en bra bit över 90% av omsättningen. Företagets produkter, som främst är relaterade till bilindustrin och framförallt i motor och transmissionfinns på en mängd olika marknaden men är som starkast i Europa.

Årets Bragd

Prisvärd:
prisvard-bragd

Utmärkelsen tilldelas den person eller de personer i Örebro kommun som genom sitt handlande bidragit till att förebygga eller förhindra brott, agerat för att öka tryggheten eller på annat sätt visat ett sådant civilkurage att de har varit ett föredöme för andra.

Så här går det till

En grupp med en representant från polis, kommun, SOS-alarm och City Örebro väljer ut kandidater och presenterar för Örebro brottsförebyggande råd i samarbete med tidningen Örebroar’n, som beslutar vilka som ska premieras.

Jury

Örebro brottsförebyggande råd och Örebroar’n

Årets Kulturpris

Prisvärd:
prisvard-orebrokomun

Till Hjalmar Bergmans minne, delas årets Kulturpris ut för att hedra Örebroförfattarens minne. Priset delas ut till personer som gjort sig särskilt förtjänta genom sina insatser inom litteratur, konst, musik och teater eller inom andra delar av kulturområdet. Kulturpristagaren är eller har varit bosatt och verksam eller på annat sätt anses ha en naturlig samhörighet med Örebro kommun.

Jury

Kulturnämnden utser vinnare

Priset utgörs av:

• Statyett av konstnären Kjell Engman.
• Diplom med text innehållande kulturnämndens motivering för priset.
• Hedersgåva på 20 000 kr.

Årets Örebroare

Prisvärd:
prisvard-NA

Nerikes Allehanda har under flera år utsett en person som har satt Örebro på kartan, gjort något som sticker ut och gjort livet lite bättre för oss som bor här. En jury från Nerikes Allehanda utser 2016 års vinnare.

De nominerade

Jens SchollinJens Schollin, rektor på Örebro universitet
Under hans tid som rektor har Örebro universitet genomgått en fantastisk utveckling.
Nya efterfrågade utbildningar har startats och kvaliteten är mycket hög.
Örebro universitet nämns nu i internationella rankingar och varje år kommer tusentals studenter från hela Sverige och världen för att studera.
Jens har lyckats få hit både civilingenjörsutbildningen och läkarutbildningen, som nu tillhör de bästa i landet. Universitetet växer och Örebro med det.

Sandra AlmqvistJubileumsteamet för Örebro 750 år
Sandra Almqvist kom hem till Örebro efter att ha jobbat flera år utomlands och tog sig an Örebros 750-års jubileum. En inte helt lätt uppgift som hon dock, tillsammans med sitt team, genomförde galant. Teamet samarbetade med olika aktörer i över 60 olika evenemang bla SM-veckan och Melodifestivalens deltävling i Örebro. I augusti arrangerade teamet den stora Jubileumsveckan då Örebro fylldes av aktiviteter och fantastiska konserter. Genom Jubileumsåret lyckades Sandra och hennes jubileumsteam verkligen visa upp allt som Örebro stad kan vara stolt över!

Julius HudacekJulius Hudacek, målvakt i Örebro hockey
Vinnare av priset Årets målvakt i SHL Awards 2015. Han var seriens mest segerrika målvakt och var ofta den spelare som såg till att matcherna gick Örebros väg. Förutom att han är en otroligt duktig målvakt är han också en stor showman som bjuder på sig själv. Efter varje Örebroseger får han hela Behrn arena att sitta kvar och vänta på en av hans shower – det kan vara allt från att åka skidor på isen till den fantastiska pridekuppen när hela Behrn arena ”golvades”. Showerna har dessutom tv-sänts i ett 30-tal län.

Årets Idrottsledare

Prisvärd:
prisvard-idrott

Priset ska tilldelas en ideell idrottsledare verksam inom Örebro län som gjort stora insatser för idrotten.

Att leda en verksamhet där idrottens värdegrund är genomsyrande och tydlig ledstjärna värderas högt.

• Glädje och gemenskap
• Demokrati och delaktighet
• Rent spel
• Allas rätt att vara med
• Barnrättsperspektivet. Barns rättigheter (Barnkonventionen)

De nominerade

Sanna HermanssonSanna Hermansson KIF Eagles BB & SB ÖREBRO
Sanna är en färgstark person och är omtyckt av alla. Hon är en fantastisk ungdomsledare som får tjejer att utvecklas till starka, självständiga individer. Hon har bra balans med ansvar, och roliga aktiviteter vilket gör att fler och fler unga tjejer att upptäcker idrotten softboll.  Dessutom driver hon vår föreningsutveckling och arrangerade SM i Örebro under 2015.

Sofie WallinSofie Wallin Örebro Hockey Ungdomsförening
Sofie är väl förankrad i idrottens värderingar , full av initiativ och en fin förebild för de unga hockey tjejer hon tränar . Hon väljer att ta plats och leder sitt lag på ett fördömligt sätt i en annars nästan 100 procentigt manlig tränarvärld.

John MartinssonJohn Martinsson Fellingsbro Orientering
John har med sitt engagemang fått orienteringen i Fellingsbro att ta ny fart och växa till oanade höjder. Sen 2012 har Johns engagemang fått ungdomsverksamheten att växa med flera tusen procent.  Många av de nya är nyanlända som hittar delaktighet, glädje och gemenskap i föreningen och inte minst, i skogen.

Årets Ungdomspris

Prisvärd:
prisvard-ungdom

En ungdom mellan 16-22 år som genom sin prestation bidragit till ambassadörskap alternativt utveckling av Örebro till exempel inom idrott, kultur, samhällsengagemang eller företagande.

De nominerade

Markus LindgjerdetMarkus Lindgjerdet Innebandy
Denna Idrottsman har lyckats bli uttagen till ett landslag samtidigt som han satsar på din universitetsutbildning. I och med uttagningen har han satt Örebro på karta även utanför Sveriges gränser. Han är mycket omtyckt och har arbetat med barn och ungdomar inom idrotten.

Hampus SjöbergHampus Sjöberg
Hampus är UF företagaren som flyttade från Borlänge till Örebro för att ta del av Örebros fina utbildningar för hörselskadade. Han är idag bosatt i och driver sitt bolag Michel Artz AB. Ett företag där Hampus gör sina egna tavlor, som sedan sätts på tryck på textiler, kuddfodral och även affischer. Hampus är en av 5 UF företagare i Sverige som är nominerad till Anders Wall stipendiet.

Fanny ErnestamFanny Ernestam Tresteg
Med en vinnarmentalitet och en tro på det hon gör är hon dedikerad till att hela tiden utvecklas och bli bättre och bättre inom sin gren. Hon tränar stenhårt och är redan en stjärna på Örebros idrottsscen.

Årets Innovation

Prisvärd:
prisvard-inkubera

Inkubera vill med detta pris uppmärksamma nyskapande och innovativa affärssatsningar, som kan nå långt och vara bra förebilder för andra företag i regionen.

Utmärkelsen tilldelas ett företag eller projekt med en affärsidé som:

• är unik och innovativ.
• har stor marknads- och tillväxtpotential
• utgår ifrån Örebroregionen

Juryn består utav representanter från Örebroregionens innovationsstödjande aktörer (ALMI, Länsstyrelsen, Örebro Universitet och Inkubera).

De nominerade

Appivo ABAppivo
Appivo erbjuder, genom sitt internationellt uppbyggda team, nya möjligheter för att tillgodose behovet av mjukvara. Appivo gör detta genom att erbjuda en plattform med ett enkelt, intuitivt gränssnitt, där kraftfulla web- och mobilapplikationer kan byggas direkt i webbläsaren. Med Appivos plattformslösning blir applikationsutveckling snabb, enkel och flexibel.

Rapp ABRapp
RAPP (Recovery Assessment by Phone Points) erbjuder ett unikt, forskningsbaserat IT-stöd som underlättar bedömning, uppföljning och datasammanställning av postoperativ återhämtning. Information om patientens återhämtning inhämtas via en mobilapp som installeras i patientens egen telefon. Lösningen ökar patientens delaktighet och kunskap och förbättrar patientsäkerheten, ökar vårdkvalitén och möjliggör nationella och internationella jämförelser.

Splitgrid ABSplitgrid
Splitgrid erbjuder, utifrån en bred erfarenhet inom branschen, ett exklusivt betalningssystem som möjliggör automatiserade betalningar inom handeln av sällanköpsvaror med minskad risk, förbättrad logistik, samt ökad likviditet och lönsamhet för leverantörer och butiker. Tekniken bygger på en krypterad kommunikation mellan butikens system och Splitgrids egna servermiljö. Via sitt gränssnitt och sin programvara öppnar Splitgrid möjligheten att bygga nya samarbetsformer mellan leverantör och retail-aktör.

Årets Miljöpris

Prisvärd:
prisvard-orebrokomun

Miljöpriset delas årligen ut av Örebro kommun till ett företag, en organisation eller en enskild person som på ett utmärkande sätt arbetar för miljön, klimatet och en hållbar utveckling. Syftet med miljöpriset är att lyfta fram förebilder som kan inspirera andra att bli miljöframsynta.

Bedömningsgrunder för miljöpriset

• Ger arbetet miljövinster
• Är arbetet framåtsyftande och utvecklingsbart
• Nytänkande
• Sporrar arbetet andra att bli miljöframsynta
• Personligt engagemang och intresse

De nominerade

Rosengrens skafferiMargareta Rosengren, Rosengrens Skafferi
Med engagemang och passion har Margareta lyckat med det många trodde var omöjligt. Genom hennes restaurang väcker hon intresse för den vegetariska kosten hos många örebroare. Med högt ställda krav på råvaror som ska vara lokalproducerade och ekologiska och etiskt märkta skapar hon förutsättningar för andra att välja kost med miljön i fokus. För henne är det viktigt att arbeta utifrån hälso- och miljöperspektiv för att kunna lämna jorden vidare till nästa generation!

Rain Tao NylundRain Tao Nylund
Med ett brinnande intresse för natur och kulturbevarande har han gjort en miljöinsats som är unik i sitt slag. Under två tillfällen har han köpt mark för att därefter skänka bort den för att möjliggöra att marken görs om till naturreservat. Hans insats gör att många människor både idag och i framtiden kommer att kunna få uppleva en kulturmiljö som bara finns på ett fåtal platser. Hans motto är att ”med vilja och hjärta så går allt!”

Scandfibre LogisticScandfibre logistic
Med deras engagemang för att lyfta branschen och arbeta aktivt för att förbättra järnvägens förutsättningar bevisar de samtidigt att godstransport via tåg är ett hållbart och ekonomiskt alternativ. Företaget samordnar transporter i Sverige och i hela Europa och deras mål är att kunna fylla alla järnvägsvagnana med returgods tillbaka till Sverige. Deras arbete gör stor klimatnytta och i dagsläget motsvarar deras godstransporter på järnväg cirka 100 000 tusen lastbilar per år!

Årets Guldvinge

Prisvärd:
prisvard-orebrokomp

Årets Guldvinge tilldelas den eller de örebroare som på bästa sätt gett varumärket Örebro luft under vingarna och fått det att flyga långt utanför stadens gränser.

De nominerade

Tommy KrånghTommy Krångh
Med en till synes aldrig sinande entusiasm och sprudlande energi har han under ett antal år tolkat flera av melodifestivalens bidrag på ett sätt som i många fall engagerat betydligt mer än originalet. Hans tolkningar har dessutom skänkt glädje världen över då de spridits med rekordfart via sociala medier. Men tolkningarna gav också kunskap om hur skickliga artister kan förmedla musik via teckenspråk och förstärkte på allvar Örebros position som Europas teckenspråkiga huvudstad.

GustavsvikGustavsvik
När det stora lokomotivet i Örebros besöksnäring spände bågen ordentligt lät gensvaret inte vänta på sig. Ett genomtänkt djungelkoncept och flera hisnande vattenrutschbanor, allt genomfört med högsta kvalitet in i minsta detalj, innebar en fördubbling av antalet badgäster under juli. Under vårt grannlands höstlov i oktober ökade dessutom antalet norska besökare i Örebro med över 100 procent och tack vare Lost City blev Örebro för många ”the discovered city”

Millencolin-Vamos-4000pxMillencolin
Tre miljoner sålda skivor och flera världsturnéer har gjort Örebros främsta musikexport älskade såväl internationellt som i hemstaden och fans från när och fjärran reser hit för att uppleva idolernas stad. Men de internationella framgångarna har inte på något sätt påverkat bandets eviga kärlek till hemstaden. En rak översättning i titeln på deras mest sålda skiva ”Pennybridge Pioneers”, med både slottet och Svampen på omslaget, spred begreppet Örebro över hela världen och 2015 släppte de sitt första album på åtta år. Våra mest beresta Örebroambassadörer är äntligen tillbaka.

Årets digitala innovation

Prisvärd:
prisvard-nethouse

Innovation kommer av latinets innovare, att förnya. En innovation är resultatet av en utvecklingsprocess. Nethouse förstår vikten av förnyelse och utveckling, särskilt med hjälp av digitala lösningar. Därför vill vi uppmärksamma aktörer som med hjälp av digital teknik skapat innovationer för sin verksamhet.

Kriterier

• Digital teknik som möjliggörare
• Direkt affärs- eller verksamhetspåverkan
• Unicitet

Jury

Tony Friede, VINNOVA, Investment Manager
Fredrik Stenman, Nethouse Örebro AB, VD
Anders Hedqvist, Atlas Copco, Vice President Research & Development
Amy Loutfi, Örebro universitet, forskare, tekn dr, institutionen för naturvetenskap och teknik

De nominerade

Transfer Galaxy alla 3TransferGalaxy
Med en enkel, säker och billig tjänst kan man sända pengar till mottagare i många olika länder via digitala plånböcker. Med potential att skapa social nytta genom minskade transfereringskostnader nyttjar denna innovation digital teknik till max.

KirurgklinikenKirurgkliniken
Intresse för utveckling, verksamhetskunnande, behov av förenkling, bättre datafångst samt användning av digital teknik har skapat denna innovation. Den säkrar informationshantering som skapar nytta i flera led, kvalitet samt sparar många arbetstimmar.

Rapp ABRapp
Denna innovation tänjer på gränserna och definitionen kring hur man ger kvalificerad vård och service nationellt och potentiellt internationellt. Innovationen kombinerar enkelhet, användarorientering och en möjlighet till att förändra tänket kring hur vård ges och följs upp.

Årets Tillväxtföretag

Prisvärd:
prisvard-almi

På Almi Företagspartner möter vi entreprenörer varje dag. Många av dem blir framgångsrika, en del mycket framgångsrika. Genom att utse årets Tillväxtföretag på Örebrogalan vill vi lyfta fram framgångsrika företag som kan vara en förebild för andra. Företaget ska vara välskött och ha en god ekonomi, det ska en god tillväxt samt ha sitt säte i Örebro län.

De nominerade

Bygg EnterpriseBygg Enterprise Sweden AB
Ägs och drivs av barndomsvännerna Kimmo Pauna, Raby Aboud och Murat De Basso. Ett modernt kvalitetsmedvetet byggföretag med okonventionella ideér och lösningar, allt under ett tak! Bygg Enterprise har hållbarhet och återvinning som en naturlig del i sin affärsmodell, där även kvalitet och nöjda kunder är i fokus. Företaget har gjort en fantastisk tillväxtresa – både vad gäller omsättning och lönsamhet – och har nu siktet inställt på fler spännande affärsidéer!

J & P Holmgrens åkeriJ & P Holmbergs Åkeri AB
Ägs och drivs i tredje generationen av bröderna Johan och Peter Holmberg. Holmbergs Åkeri trafikerar stora delar av Mälardalen och Västsverige, med sina drygt 20 lastbilar. Företaget är verksamt på en hårt konkurrensutsatt marknad vilket inte hindrat bröderna Holmberg i sin tillväxtresa där en av ramgångsfaktorerna varit en förmåga att attrahera kompetent personal. Johan och Peter är som personer mycket engagerade företagare, med fortsatt tillväxt i sikte!

Björn Lasa fastigheterLaSa Fastigheter & Bygg i Lekeberg AB
Bildades 2007 av målaren Björn Sahlqvist och snickaren Stefan Larsson, två vänner sedan 25 år tillbaka. Företaget bygger och förvaltar fastigheter framför allt i Lekebergs Kommun, och har under flera år haft en mycket god tillväxt både omsättnings- och lönsamhetsmässigt. De har blivit en viktig aktör i Lekebergs utveckling, både som arbetsgivare och i satsningen på nya bostäder. Björn och Stefan ser fram emot nya spännande tillväxtutmaningar i framtiden!

Millencolin Music Prize

Prisvärd:
prisvard-millencolin prisvard-orebrokomun

Millencolin Music Prize ska uppmärksamma och uppmuntra duktiga, engagerade och framgångsrika personer eller grupper inom musikbranschen och som har Örebroanknytning.

Prisformuleringen ska ha sin grund i att ”belöna och uppmärksamma person eller grupp med Örebro-anknytning inom musikbranschen som visat stort och förtjänstfullt engagemang i sin utövning, nått visst mått av framgång samt bidragit till att staden Örebro hamnat i rampljuset”.

Millencolin och Kulturnämnden i Örebro kommun står bakom priset som består av en prissumma på 25 000 kronor och diplom.

De nominerade

olleOlle Unenge
Olle Unenge har tillsammans med bandet Tullamore Brothers i snart 30 år varit Örebros och en av Sveriges bästa uttolkare av den irländska folkmusiken. Som sångare och frontfigur i bandet och med en fascinerande irländsk accent har han och bandet själsligt förflyttat många åhörare till de irländska gröna öarna. Under förra året tog Olle ett nytt steg i sitt musikaliska utforskande av sig själv och sin historia och gav oss 10 egna sånger på sin första soloplatta ”Det kunde förvisso vara värre…”.
 
Staffan pressbild2013 (kopia)Staffan Ernestam
Staffan Ernestam kan titulera sig musiker, kompositör, textförfattare och bildkonstnär. De senaste åren har han tagit sig an utmaningen att tonsätta dikter av Närkes lokalpoet Levi Rickson, mer känd som ”Jeremias i Tröstlösa”. I raden av många projekt genom åren och som fast medlem i fenomenet Sven-Ingvars har Staffans engagemang resulterat i bandet Jeremias Session Band både live och på skiva. Ett av Staffans senaste projekt är att tonsätta ett antal undangömda dikter av Jeremias och den samtide Gustaf Fröding.
 
Mohlavry_Promo-hemsida-v.2Ulrika ”Mohlavyr” Mohlin
Mohlavyr (Ulrika Mohlin) beskrivs ofta som en drivande och experimentell artist som gärna kombinerar sin musik med teater och egen konst i sina framföranden och projekt. Kanske att Mohlavyrs egen etikett ”måleriskt, dynamiskt, lekfullt och fantasieggande” bäst beskriver hennes skapande. Hon har turnerat i Tyskland, gjort 100-tals spelningar i Sverige och varit förband till bl.a. Kajsa Grytt och Mikael Wiehe. Debutalbumet ”Fish in Trees” kom 2012 och följdes 2015 upp med det svenska ”Krympta drömmar”.

Örebro Kommuns Kvalitetspris

Prisvärd:
prisvard-orebrokomun

Privata företag samt Örebro kommuns egna verksamheter säkerställer att medborgarna i Örebro får del av mängder av olika tjänster. Skola och äldreomsorg, snöröjning och parkskötsel, är bara ett fåtal exempel.

För att uppmuntra till kvalitetsutveckling av tjänsterna har kommunen instiftat kvalitetspriset ”Nya steg”. Företag som kommunen har avtal med, samt kommunens egna verksamheter, kan ansöka om priset. Med priset vill vi uppmärksamma utövare som på ett förtjänstfullt sätt förenklat, förnyat och förbättrat till nytta för kommunens medborgare.

Priset har inga nominerade. Vinnaren presenteras på Örebrogalan den 17 mars.

Jury:
Anne Andersson (kommundirektör), Staffan Isling (avgående kommundirektör), Lars Strid (SKL), Karl Hulterström (Svenskt Näringsliv) och Ann-Mari Wulfstrand – Byhlin (Verdandi) .